Diverse udvalg

Så har bestyrelsen haft møde og udvalgene kan ses nedenfor.

Formand: Per Sørensen
Næstformand: Kai Søe Gade

Forretningsudvalg: Per Sørensen, Kai Søe Gade og Bitten Christensen

Byggeudvalg: Steen Nielsen, Jakob Mats og Mariann Nielsen

Bladudvalg: Gunnar Vitting og Bitten Christensen

Vurderings udvalg: Kai Søe Gade, Erling Skovridder og Per Sørensen

Præmie og Festudvalg: Jakob Mats, Mariann Nielsen, Bitten Christensen, Erling Skovridder, Brian Friis

Sekretærer: Steen Nielsen, Brian Friis

Fanebærer: Jakob Mats, Steen Nielsen

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.