Referat fra kredsrepræsentantskabsmøde

Dette referat er i mindre omfang fra ovennævnte møde. Per Sørensen bød velkommen og efter et øjebliks stilhed til minde om bortgåede medlemmer valgtes dirigent. Valget faldt på Egon Søjbjerg fra kredsbestyrelsen. Han konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og efter valg af udvalg gav han ordet til kredsformanden.

Kredsformanden omtalte bl.a. de mange ekstraordinære generalforsamlinger der har været i en haveforening, problemet synes dog at være løst nu med en ny bestyrelse. der har været en del møder ved kommunen om mange ting bl.a. klimatilpasningsplan som berører Romaltparken og som vil komme til at berøreVenezuela og Vorupkærparken. Angående det nye vurderingsankenævn har Østjyllands kreds allieret sig med Viborg, så vi kan få en upartisk anke hvis det skulle komme så vidt. Der har været mange møder med haveforeningerne, de har været rigtig positive og bør fortsætte i den ånd. Kredsen har fået deres egen hjemmeside og den håber vi da kommer til at køre rigtig godt.

Der var en kommentar fra Romaltparken angående klimatilpasningsplanen fra kommunen, hvor Romaltparken mente at kredsen ikke havde gjort nok for haveforeningerne. Der blev også fra Romaltparken spurgt om, hvordan det går med at optage Grenå i Østjyllandskreds. Continue reading »