Vurdering

Sidste chance for bestilling af vurdering, til den 29/06/20, er onsdag den 24/06/20 kl 18:00. Bliver de modtaget senere, må de vente til næste gang.

Forbundet ønsker din hjælp.

Kolonihaveforbundet Danmark ønsker din hjælp til en medlems undersøgelse.

I forbindelse med, at vi igangsætter den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i juli måned,
træder vi ind i en proces, hvor vi skal have så mange medlemmer som muligt til at opdatere deres
mailadresse i Foreningsportalen. Spørgeskemaundersøgelsen bliver nemlig sendt til alle
forbundets medlemmer via mail i uge 28 (onsdag 08. juli og frem).