Solsikke og græskarkonkurrence

Det er blevet besluttet, at vi skal have en konkurrence foreningerne imellem.
Den går i al sin enkelthed ud på at dyrke den højeste solsikkeplante og det største, tungeste græskar. Reglerne er ganske enkle og formændene har godkendt dem.
De er udleveret til bestyrelserne som så vil sætte dem op i opslagskassen, på hjemmesiden eller andet så du kan læse dem. Vi håber på at det kan være med til at skabe lidt mere kontakt mellem medlemmer i foreningerne og mellem foreningerne i det hele taget.
Der er selvfølgelig præmier til de højeste solsikker og de tungeste græskar. Disse præmier betales af Østjyllands kreds og vinderne vil blive indbudt til præmieoverrækkelse sammen med de haver der udtaget til præmiering. Men spørg din bestyrelse om reglerne for konkurrencen hvis de ikke er hængt op eller skrevet andre steder.
Regler for solsikke/ græskarkonkurrence Østjyllandskreds 2017
 1. Planterne skal “hjemmefremdrives”. Købeplanter kan ikke deltage i konkurrencen.
 2. Der må benyttes både danske og udenlandske frø til fremdrivning. Det er tilladt at dyrke i drivhus, dog skal planterne udplantes på et tidspunkt. Plastikoverdækning er tilladt.
 3. Man må gødske planterne i den mængde, man selv synes og alle former for gødning er tilladt.
 4. Ved opmåling skal der være blomst i solsikkeplanter.
I kredskonkurrencen kan alle medlemmer deltage, der skal udarbejdes tilmeldingsliste som H/F bestyrelsen står for og ophænger i opslagskasse eller lignende. Man skal være tilmeldt inden 1 maj for at deltage.
Opmåling af højde på solsikkeplanter skal foretages senest i uge 35. Solsikken skal stå oprejst og være i blomst.
Græskar skal vejes senest i uge 35, er vægten ikke stor nok benyttes en omregningsskema. Skemaet er udleveret til bestyrelsen.
Bestyrelsen i H/F kan nedsætte et udvalg der måler og vejer, men det er bestyrelsens ansvar at det indsendte resultat er det rigtige.
 Der kan indstilles 1 deltager fra hver haveforening i hver kategori til afgørelse ved kredsen om 1 & 2 præmie i hver kategori. Der kan således kun være 4 vindere i alt.
Ved solsikkeplanter opmåles fra jordhøjde til øverste top på planten. Det er tilladt at dyrke i krukker, der måles så fra jordhøjde i krukken.
Jordhøjden ska være normalhøjde, det er således ikke tilladt at “skrabe” jorden inden måling.
Ved vejning af græskar benyttes en godkendt vægt. F.Eks. en badevægt. Det er ikke tilladt at “sjusse” om vægten. Er vægten ikke stor nok, benyttes en omregningstabel.
Vinderne indkaldes sammen med øvrige præmiemodtagere til præmieoverrækkelse. Vinderne kan være fra en eller flere foreninger.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.