Havenyt 2021

Indlæg til Havenyt skal indsendes til kredsen på følgende datoer, senest kl 17:00
NR 1: Onsdag den 13 januar, bladet udkommer ca 1 februar
NR 2: Onsdag den 10 februar, bladet udkommer ca 1 marts
NR 3: Onsdag den 03 marts, bladet udkommer ca 1 april
NR 4: Onsdag den 07 april, bladet udkommer ca 1 maj
NR 5: Onsdag den 5 maj, bladet udkommer ca 1 juni
NR 6: Onsdag den 30 juni, bladet udkommer ca 1 august
NR 7: Onsdag den 4 august, bladet udkommer ca 1 september
NR: 8: Onsdag den 3 november, bladet udkommer ca 1 december

Diverse udvalg

Så har bestyrelsen haft møde og udvalgene kan ses nedenfor.

Formand: Per Sørensen
Næstformand: Kai Søe Gade

Forretningsudvalg: Per Sørensen, Kai Søe Gade og Bitten Christensen

Byggeudvalg: Steen Nielsen, Jakob Mats og Mariann Nielsen

Bladudvalg: Gunnar Vitting og Bitten Christensen

Vurderings udvalg: Kai Søe Gade, Erling Skovridder og Per Sørensen

Præmie og Festudvalg: Jakob Mats, Mariann Nielsen, Bitten Christensen, Erling Skovridder, Brian Friis

Sekretærer: Steen Nielsen, Brian Friis

Fanebærer: Jakob Mats, Steen Nielsen